Voor ouders

Soms gaat het gewoon niet helemaal lekker en heeft u het gevoel dat uw kind een extra zetje nodig heeft. Soms is ook al duidelijk dat een kind ASS heeft. 4Fusion kan helpen om structuur en ritme in het leven te krijgen. Het kan een opstap zijn naar school of begeleid werk. We zijn er voor kinderen in de middelbare school leeftijd en in bepaalde gevallen ook voor kinderen op de basisschool. Ook jongeren die al klaar zijn met school en hulp nodig hebben bij het vinden van (begeleid) werk helpen we.

Komt u gerust even langs om te spreken over de mogelijkheden. In de meeste gevallen vragen we om een WMO beschikking van de gemeente waar u woont. Natuurlijk kunnen we hierbij helpen. Een andere mogelijkheid is een verwijzing via Kwintes, Allerzorg of via een van de scholen van Eduvier. Ook werken we op PGB-basis. 

We hebben geen wachtlijst. U kunt direct bij ons terecht