Huisregels voor deelnemers bij 4Fusion 
Auteur: Bestuur 4Fusion, september 2021, versie 2.0 

Welkom! Wat fijn dat jij naar 4Fusion komt. We bieden je een fijne rustige en  

gestructureerde omgeving waar je met je handen kunt werken in een van onze leerlijnen. Je  zult zien dat er altijd wat te doen is op de tuin. Buurtbewoners komen langs voor een op  koffie of het kopen van groente of eieren. Ouderen komen bij ons langs voor koffie en een  leuke activiteit op vrijdag. Zo ontmoeten en leren we van elkaar. 

Bij 4Fusion gaan we respectvol met elkaar om. We zijn geïnteresseerd in elkaar en laten  elkaar in onze waarde. En zo gedragen we ons ook naar bezoekers, buurtbewoners en  ouderen. 

We spreken de volgende regels met elkaar af: 

  • We rekenen op je, dus je komt op tijd. Ben je ziek of kun je om een andere reden niet  komen, laat dat dan de dag van tevoren telefonisch aan Amber (06 22 72 76 38) weten; Veel van onze activiteiten zijn in de buitenlucht. Zorg dat je je kleding hierop aanpast.  Van 4Fusion krijg je beschermende kleding als dat nodig is; 
  • Roken, alcohol drinken of het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Als je  dit toch doet dan word je verwijderd van de tuin; 
  • Veiligheid vinden we belangrijk. Zorg dat je goed naar je begeleider luistert bij het  uitvoeren van werkzaamheden in het groen, met hout, in de keuken of met dieren; Hygiëne vinden we belangrijk. Als je in de keuken gaat werken dan heb je je haren in een  staart, zijn je nagels kort en heb je je handen gewassen. De begeleider zal hier streng op  letten; 
  • Gebruik van de telefoon beperken we zo veel mogelijk. Gebruik deze alleen als het echt  nodig is; 
  • Agressie, grensoverschrijdend gedrag, bedreiging of diefstal tolereren we niet. Niet  tussen deelnemers onderling en ook niet richting begeleiders of vrijwilligers. Als dit toch  voorkomt dan word je direct verwijderd van de tuin. Afhankelijk van wat er gebeurd is  doen we aangifte of nemen we contact op met je ouder(s), bewindvoerder, Eduvier,  Allerzorg of begeleider bij Kwintes.  

We willen een veilige omgeving bieden en hebben hiervoor het volgende geregeld: Als je een onprettige ervaring hebt dan kun je terecht bij Jeanine Staal. Zij is bestuurslid  en de vertrouwenspersoon van de organisatie. Haar gegevens vind je op de website. Als je een klacht hebt over de begeleiding of over een begeleider dan kun je een  klachtenformulier invullen. Dat vind je op de site.