Over ons 

4Fusion is een tuin midden in Lelystad met twee prachtige kassen waar veel groente en fruit wordt verbouwd. Ook is er een kleine kinderboerderij met varkens, kippen, een geit, een schaap en een alpaca.

We zijn er speciaal voor jongeren die een extra zetje nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat school lastig is. Samen werken we aan een plan om niet uit te vallen. Of, als dat toch is gebeurd, om weer terug te keren naar school of (begeleid) werk.

4Fusion is de enige ‘participatietuin’ in Lelystad en biedt een veilige, gestructureerde en kleinschalige leeromgeving waarin de sociale en emotionele ontwikkeling alle aandacht krijgt. De doelgroepen zijn het primair-en voortgezet onderwijs, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen.

We willen een ieder deel uit laten maken van een groter geheel en laten ervaren dat men zorg draagt voor een uniek stukje in deze maatschappij. Bij 4Fusion wordt je gewaardeerd om wie je bent en wat je doet.

Stichting 4Fusion 

Stichting 4Fusion is in oktober 2016 opgericht door Amber Jong. Sinds 2005 had zij al de droom om een plek te creëren waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en samen leren en werken.

Na jaren in het onderwijs heeft Amber veel jongeren gezien die het in hun eentje niet redden. De omgeving waarin ze zitten is gewoon net te veel voor ze. Terwijl ze in een rustige en gestructureerde omgeving juist helemaal opbloeien. Daarom is zij deze tuin begonnen. Om jongeren in een rustige en gestructureerde omgeving te begeleiden. Met als doel dat school weer wel haalbaar is. Of, als de school al afgemaakt is, dat een (begeleide) baan haalbaar wordt.

Ons doel & visie

Het doel

Het doel van 4Fusion is om een omgeving te bieden waar jongeren op een natuurlijke en actieve manier kunnen leren en groeien. Juist voor jongeren voor wie onderwijs of werk nog net een stapje te ver is.

Door een breed aanbod van activiteiten en ervaringen kan er veel ‘geoefend’ worden. Dat doen we zo veel mogelijk in een normale omgeving. Groenonderhoud doen we in onze eigen tuin en ook voor het Waterschap. Tuinmeubelen maken we voor onze eigen tuin en ook voor vele opdrachtgevers in Lelystad. En dit geldt ook voor alles wat we koken en bakken. Zo leren jongeren bijvoorbeeld samenwerken, verantwoording nemen doorzetten.

De meerwaarde zit in de ontmoetingen, die als vanzelf plaatsvinden op de tuin. Zo wordt iedereen, jong en oud, gewaardeerd om wie je bent en wat je doet.

Doelgroepen

Onze doelgroepen zijn jongeren uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, alsook jongeren die school hebben afgemaakt en op zoek zijn naar een (begeleide) baan.

Ook ouderen zijn welkom, voor hen is de tuin een plek waar ze tot rust kunnen komen en kennis die ze vroeger hebben opgedaan in de praktijk kunnen brengen.

De wisselwerking tussen de jongeren en ouderen is essentieel in onze visie. Juist dit levert zingeving en respect naar elkaar. Er is gekozen voor dee veelzijdige doelgroep, zodat men ook echt kan participeren in onze tuin. Dit niet alleen op het gebied van zaaien en oogsten, maar ook door samenwerking en door van elkaar te leren.

Samenwerken

Verantwoordelijkheid, sociale-en emotionele ontwikkeling vormen de kern van onze leeractiviteiten.

We vragen de kinderen en (jong)volwassenen om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Bij 4Fusion worden ze uitgedaagd dit te oefenen.

Bij alle activiteiten die we aanbieden vragen we deelnemers om samen te werken in een groep. Deze groep is divers van samenstelling. Hierdoor zal het sociale vermogen aangesproken en ontwikkeld worden en leert men rekening houden met zichzelf en anderen.

De 4Fusion tuin

“He who plants a garden, plants happiness”

“Earth laughs in flowers.”

“Trees are like people, each different none perfect.”

“The grass is greaner where you water it.”

“The expert in anything was once a beginner.”

“The garden is a mirror of the heart.”

“Gardening is cheaper than therapy and you even get tomatoes.”

“Life is a garden, dig it!”